De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.*

 

Financieel toezicht bij wet geregeld

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld.

De financiële markten zijn continu in beweging. Daarom moet de wetgeving ook voortdurend aangepast worden. De Wet financieel toezicht (Wft) blijft actueel door een jaarlijkse wijzigingcyclus. Op deze manier kan de overheid veranderingen of nieuwe regels op een overzichtelijke manier doorvoeren*
 

Wat betekent dit voor jou?

Er geldt een Wft-diplomaplicht voor alle financieel adviseurs. Hiermee wordt geborgd dat een consument er op kan vertrouwen dat een financieel adviseur beschikt over de actuele kennis en vaardigheden om een passend advies te geven.

Welk diploma een financieel adviseur nodig heeft hangt af van de beroepskwalificatie die verplicht is voor de werkzaamheden van de financieel adviseur.

Er zijn acht beroepskwalificaties. Deze beroepskwalificaties zijn modulair opgebouwd. Een beroepskwalificatie bestaat uit één, twee of drie modules. Voor iedere module is een examen beschikbaar. Als u alle benodigde modules heeft behaald ontvangt u eenmalig het diploma. Daarmee beschikt u over de beroepskwalificatie en bent u adviesbevoegd.

Om adviesbevoegd te blijven haalt u periodiek een PE-examen. In een PE-examen worden recente ontwikkelingen in het vakgebied getoetst. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet, zolang u maar voor de einddatum van de PE-periode het PE-examen behaalt. De huidige PE-periode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025. De volgende periode duurt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2028. Zie de site van het CDFD voor meer informatie.

Waar kan je WFT opleidingen volgen?

Opleidingsinstituten die WFT opleidingen aanbieden zijn onder meer:

  • NIBE-SVV
  • Hoffelijk
  • Lindenhaeghe
     

Ook de periodieke PE-examens kun je hier halen. Handig is als je dit overlegt met je werkgever. Zij zijn vaak bereid om deze examens voor je te betalen.

Wat doet de WFT nog meer?

De WFT heeft daarnaast mede tot doel de integriteit van de financiële sector te bewaken. Daartoe kent de wet een aantal bepalingen inzake het onderwerp “betrouwbaarheid”.  De AFM heeft regels opgesteld om de betrouwbaarheid ten aanzien van medewerkers en bestuurders in de financiële sector te bewaken. Zie meer op de site van de AFM.

Mede in dat kader zullen wij voor zover mogelijk altijd een referentiecheck uitvoeren, daarnaast is het noodzakelijk dat er een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd bij het in dienst treden. 

 

 

 

*overgenomen site Rijksoverheid

#replace title#