Vaker verwisseld van beroep in 2021

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer afnam. Hierin zijn wel behoorlijke verschillen naar beroep. Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2022, waarin taken en vaardigheden van mensen centraal staan. Deze publicatie is een samenwerking van het CBS, TNO en externe onderzoekers

Onderwerp
Vaker wisseling van beroep in 2021
Nieuwsdatum
23 juni 2022

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer afnam. Hierin zijn wel behoorlijke verschillen naar beroep. Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2022, waarin taken en vaardigheden van mensen centraal staan. Deze publicatie is een samenwerking van het CBS, TNO en externe onderzoekers

In het tweede kwartaal van 2021 was er sprake van een lichte stijging in het aandeel mensen dat wisselde van beroepsklasse, na een daling in het tweede kwartaal van 2020. Het gaat hierbij om mensen die in het tweede kwartaal van het betreffende jaar in een andere beroepsklasse werken dan in het eerste kwartaal van dat jaar.

Meer over dit onderzoek op site CBS